202 เบสใส
ดูภาพขยาย


202 เบสใส
วัตถุดิบทำสบู่ วิธีใช้ นำต้มในอุณหภูมิที่พอเหมาะ  หลังจากนั้นนำมาปรุงแต่งตามความต้องการ