วิธีชำระเงิน

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

สาขา

ธ.กสิกรไทย

บจก.สบู่ผลไม้แอรี่

003-8-58591-6

ออมทรัพย์

กล้วยน้ำไท

ธ.กสิกรไทย

นายปฏิพัทธ์ โต๊ะกา

005-8-70538-1

ออมทรัพย์

ม.เกษตรศาตร์
บัตรเครดิตที่ร่วมรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ณ จุดขาย